Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”

PDFProtokół postępowania Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10.pdf

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy .pdf
PDFZapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 3 - rysunek elewacji budynku (P1).pdf
 

Wersja XML