Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2850249550000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986411342847438638
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27812
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18591
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 16804
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16630
 5. Woda
  Wyświetleń: 14925
 6. Podatki
  Wyświetleń: 12594
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 12382
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 11800
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11129
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10732
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 10627
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 10581
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 10448
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 10384
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 9967
 16. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 9870
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9813
 18. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9740
 19. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 9647
 20. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 9624
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9453
 22. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9171
 23. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9104
 24. Inne
  Wyświetleń: 9098
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9003
 26. Przetargi
  Wyświetleń: 8573
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8553
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 8290
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8172
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 7858
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 7659
 32. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7606
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 7606
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7511
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7250
 36. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7224
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7013
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6823
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6809
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 6732
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6638
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6602
 43. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6558
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6535
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 6506
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6144
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 5970
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5804
 49. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5750
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5720
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5556
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5546
 53. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5523
 54. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5329
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5290
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5154
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5115
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5064
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4902
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4876
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 4676
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 4664
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4554
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4482
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4469
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4449
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4440
 68. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4418
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4405
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4380
 71. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4249
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4226
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4207
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4186
 75. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4171
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4153
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3934
 78. Budżet
  Wyświetleń: 3787
 79. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3755
 80. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3743
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 3676
 82. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 3649
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3564
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3505
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3424
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3377
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3158
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2946
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 2941
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2900
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2786
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2753
 93. 1
  Wyświetleń: 2642
 94. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2628
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2549
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2286
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2278
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 2228
 99. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2164
 100. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2130
 101. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2125
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2096
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1987
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1934
 105. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1890
 106. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1887
 107. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1885
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1837
 109. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1812
 110. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1765
 111. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1744
 112. Rok 2022
  Wyświetleń: 1673
 113. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1639
 114. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1637
 115. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1582
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1578
 117. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1550
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1544
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1536
 120. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1499
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1398
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1383
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1271
 124. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1162
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1134
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1114
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1084
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1052
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1021
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1006
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 940
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 840
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 734
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 712
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 708
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 681
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 627
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 614
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 480
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 299
 141. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 230
 142. 2023
  Wyświetleń: 90
 143. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 63
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 62