Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33346347383251535254154900000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18610
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 12321
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10704
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 9928
 5. Woda
  Wyświetleń: 9074
 6. Podatki
  Wyświetleń: 7539
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 7503
 8. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 7432
 9. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 7266
 10. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7258
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6664
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 6252
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6199
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6130
 15. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6110
 16. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6001
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 5991
 18. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 5742
 19. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 5641
 20. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5633
 21. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 5613
 22. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5379
 23. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5252
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5198
 25. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5189
 26. Inne
  Wyświetleń: 5186
 27. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5052
 28. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 4997
 29. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 4988
 30. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4895
 31. Przetargi
  Wyświetleń: 4802
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 4517
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 4382
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4378
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4143
 36. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4076
 37. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4057
 38. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3997
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3946
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3826
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3817
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 3595
 43. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3587
 44. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3557
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3500
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3262
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3141
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3085
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3046
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3034
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 2930
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2881
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2866
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 2841
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2774
 56. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2772
 57. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2757
 58. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2736
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2731
 60. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2715
 61. Rok 2021
  Wyświetleń: 2711
 62. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2698
 63. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 2643
 64. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2600
 65. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2600
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2579
 67. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2514
 68. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2476
 69. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2467
 70. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2433
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2426
 72. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2424
 73. Budżet
  Wyświetleń: 2413
 74. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2357
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2323
 76. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2297
 77. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2284
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2277
 79. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2272
 80. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2249
 81. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2240
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2161
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2141
 84. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2123
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2001
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 1891
 87. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1867
 88. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1859
 89. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1804
 90. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1780
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1754
 92. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1703
 93. 1
  Wyświetleń: 1683
 94. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1651
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1556
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1481
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1476
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1307
 99. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1287
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1284
 101. Rok 2021
  Wyświetleń: 1249
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1200
 103. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1197
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1191
 105. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1179
 106. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1169
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1133
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1007
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 936
 110. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 918
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 918
 112. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 908
 113. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 856
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 831
 115. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 820
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 720
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 658
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 634
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 554
 120. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 536
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 528
 122. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 493
 123. Rok 2022
  Wyświetleń: 423
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 300
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 221
 126. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 186
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 179
 128. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 156
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 125
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 125
Wersja XML