Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1691012961199881667769740000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6571
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4559
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 2714
 4. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 2130
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2104
 6. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2089
 7. Woda
  Wyświetleń: 2051
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 2036
 9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 2002
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1960
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1675
 12. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 1633
 13. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 1610
 14. Podatki
  Wyświetleń: 1601
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1588
 16. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 1573
 17. Drogi gminne/ zjazdy
  Wyświetleń: 1502
 18. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1474
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 1458
 20. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1454
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 1404
 22. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1376
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1373
 24. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1365
 25. Zwierzęta
  Wyświetleń: 1360
 26. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 1352
 27. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1335
 28. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 1317
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 1221
 30. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1154
 31. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1137
 32. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1090
 33. Inne
  Wyświetleń: 1080
 34. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1053
 35. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 983
 36. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 962
 37. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 953
 38. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 951
 39. Przetargi
  Wyświetleń: 912
 40. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 910
 41. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 900
 42. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 872
 43. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 810
 44. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 805
 45. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 790
 46. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 780
 47. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 770
 48. Sprzedaż
  Wyświetleń: 770
 49. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 769
 50. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 742
 51. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 720
 52. Rejestry umów
  Wyświetleń: 710
 53. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 706
 54. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 704
 55. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 698
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 675
 57. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 672
 58. Budżet
  Wyświetleń: 653
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 647
 60. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 639
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 638
 62. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 614
 63. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 596
 64. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 592
 65. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 589
 66. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 583
 67. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 579
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 569
 69. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 562
 70. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 561
 71. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 559
 72. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 559
 73. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 557
 74. Dzierżawy
  Wyświetleń: 555
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 543
 76. Petycje
  Wyświetleń: 528
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 522
 78. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 521
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 518
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 508
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 491
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 486
 83. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 477
 84. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 458
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 458
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 451
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 425
 88. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 386
 89. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 348
 90. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 321
 91. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 318
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 285
 93. 1
  Wyświetleń: 274
 94. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 255
 95. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 230
 96. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 208
 97. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 88
Wersja XML