Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986855600
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24078
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15490
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14451
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 13766
 5. Woda
  Wyświetleń: 12760
 6. Podatki
  Wyświetleń: 10714
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 10242
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 9728
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 9451
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 9327
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9050
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 8732
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 8585
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 8553
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 8493
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8193
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 8134
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 8032
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7852
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 7708
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7680
 22. Inne
  Wyświetleń: 7514
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 7502
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 7307
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 7224
 26. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 7019
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7007
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 7003
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6840
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6777
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 6270
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 6265
 33. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 6250
 34. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6051
 35. Sprzedaż
  Wyświetleń: 6007
 36. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5987
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5578
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5545
 39. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5461
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5378
 41. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5351
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5254
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5231
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5101
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 5055
 46. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4867
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4828
 48. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4652
 49. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4636
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4518
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4446
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4440
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4355
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4312
 55. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 4156
 56. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 4152
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 4134
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 4116
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4097
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4015
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3741
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3728
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3703
 64. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3619
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3552
 66. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3548
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3538
 68. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3538
 69. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3513
 70. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3502
 71. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3497
 72. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3462
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 3354
 74. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 3339
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3326
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 3259
 77. Budżet
  Wyświetleń: 3253
 78. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3224
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3125
 80. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3078
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3061
 82. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2985
 83. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2946
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2929
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2885
 86. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2727
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2657
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2536
 89. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2477
 90. 1
  Wyświetleń: 2451
 91. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2443
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2338
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2315
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2309
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2197
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1966
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1887
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 1839
 99. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1835
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1833
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1776
 102. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1674
 103. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1672
 104. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1665
 105. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1644
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1622
 107. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1535
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1500
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1452
 110. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1445
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1325
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1317
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1307
 114. Rok 2022
  Wyświetleń: 1202
 115. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1171
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1158
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1145
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1131
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1106
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1093
 121. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1026
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 993
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 875
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 849
 125. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 760
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 708
 127. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 675
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 663
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 639
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 614
 131. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 602
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 496
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 344
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 334
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 324
 136. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 295
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 256
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 181
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 138