Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

Rok 2021:

PDFRb-NDS za IV kwartał 2021 r..pdf
PDFInformacja art. 37 ustawy o finansach publicznych.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2021_łączny.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w zał. informacja dodatkowa 2021_łączna.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2021_łączne.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu JST Gmina Zawonia_31.12.2021 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa 2021_łączna.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej 2021_łączny.pdf


PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021.pdf
PDFWykaz ulg, umorzeń, odroczeń , wniosek o udzielenie informacji publicznej za rok 2021.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021

PDFZarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści Zarządzenia Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021

Wersja XML