Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza

Niezbędne dokumenty:

PDFInstrukcja wypełniania formularza CEIDG-1.pdf

PDFFormularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf
PDFFormularz_CEIDG_ Zarządca Sukcesyjny.pdf
PDFZałącznik CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.pdf
PDFZałącznik CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa.pdf
PDFZałącznik CEIDG-POPR Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.pdf
PDFZałącznik CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych.pdf
PDFZałącznik CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza.pdf
PDFZałącznik CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx
 

Wersja XML