Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady komunalne

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
 2. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFWzór deklaracji nieruchomości zamieszkałe 01.09.2021 r..pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail: eko@zawonia.pl

Termin składania dokumentów: 

 1. w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
 2. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFWzór deklaracji nieruchomości niezamieszkałe i domki letniskowe 01.09.2021 r..pdf

DOCXKlauzula RODO.docx

 

Wersja XML