Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

Rok 2020:

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 .pdf
PDFWykaz ulg umorzeń odroczeń wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2020 r..pdf


PDFRb-NDS za IV kwartał 2020 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020_łączne.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2020_łączny.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa 2020_łączna.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu JST Gmina Zawonia_31.12.2020 r..pdf
PDFInformacja art. 37 ustawy o finansach publicznych.pdf
PDFInformacja dodatkowa 2020_łączna.pdf
PDFBilans jednostki budzetowej 2020_łączny.pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" 31.12.2020 r.
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf


PDFZarządzenie nr 39_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.pdf


 

Wersja XML