Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy

PDFProjekt uchwały nr XXXIII.209.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2022 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII.210.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII.211.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII.212.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII.213.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII.214.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.pdf
 

Wersja XML