Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat organizacyjny
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 wew. 50
e-mail:

Termin składania dokumentów:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Uwagi i dodatkowe informacje:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081,00 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) do 254,00 zł
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do 10 000,00 zł

Waloryzacja dofinansowania:

Pliki do pobrania:

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc
PDFFormularz informacji de minimis.pdf
DOCOświadczenie - poniesione koszty.doc
DOCOświadczenie o otrzymaniu de minimis.doc
DOCWniosek o dofinansowanie kosztow kształcenia młodocianych pracowników.doc
DOCZawiadomienie o zawarciu umowy.doc

DOCXKlauzula RODO.docx


Zmiany w przepisach od 2019 roku:

DOCXZmiany w przepisach dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
 

 

 

 

Wersja XML