Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Organizacyjny - Koordynator ds. dostępności
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 55
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.docx
PDFWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf
 

Wersja XML