Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie

PDFprotokol otwarcia.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - wzór umowy Centrum Inicjatyw Lokalnych.docx
DOCXzałącznik nr 1 formularz ofertowy 30.05.2021.docx
ZIPzałącznik nr 3 dokumentacja projektowa.zip
PDFzałącznik nr 4 przedmiar robót.pdf
DOCXzapytanie ofertowe cil 30.05.2021.docx

PDFodpowiedzi na zapytania 07.06.2021.pdf
 

Wersja XML