Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021

PDFProtokół - roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką w 2021.pdf 


DOCUmowa na roboty remontowe niwelacja dróg gminnych.doc
DOCZałącznik nr 1 formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 1.1 formularz cenowy.doc
DOCZapytanie ofertowe roboty remontowe niwelacje dróg gminnych.doc
 

Wersja XML