Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”

PDFZapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”.pdf
DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 Wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie.doc
PDFZałącznik nr 4 Wzór umowy.pdf

PDFProtokół z wyboru ofert.pdf
 

Wersja XML