Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

PDFProtokół postępowania w trybie zapytania ofertowego - Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów, gmina Zawonia.pdf

DOCXZapytanie ofertowe rozbudowa oświetlenia .docx
DOCXZałącznik nr 1 formularz ofertowy rozbudowa oświetlenia.docx
DOCXZałącznik nr 1.1 do Formularza oferty - wyliczenie ceny ofertowej.docx
PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
7ZZałącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa rozbudowa oświetlenia w m. Głuchów D., Radłów, Tarnowiec, Zawonia.7z
7ZZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.7z
DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych robót.docx
 

Wersja XML